مشاور، طراح و مجری سیستم‌های نظارت تصویری، اکسس کنترل و دوربین مداربسته

دریافت کاتالوگ پارت نامبرها

تصویر
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته
 • PTAC
 • PTBC
 • WFWBTA
 • PTCC1
 • WCWA
 • WSFPA
 • WCWGC
 • WCPA 
 BRACKETS AND ADAPTERS FOR PAN & TILT MOTORS پایه دوربین مدرابسته 
 اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته
 • WBOV3A2
 • WCM3A
 • WFWCA
 • WCM4A2
 • WCM5A
 • WCMPA
 • WCWA
 • WSFPA
 • DBHWGC
 • WCPA 
BRACKETS AND ADAPTERS FOR CAMERA HOUSINGS  پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته Housing wall bracket with Ball Joint(max 25kg)(HOT, HEB, HEG, HEP, HOV, HPV) WBJA پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته Wall bracket for HGV housing with ball joint in non-corrosive sturdy aluminium alloy ( anticorodal) WBLA دوربین مداربسته 
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته Housing wall bracket with Ball Joint(max 25kg) (HEA, HEB, HEK, HEM, HET, HPV) WBMA پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته Wall Bracket With Internal Cable Channel(HOT, HEB, HEK, HOV, HPV) WBOVA2 پایه دوربین مدرابسته
 اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته
 • EXWBJ000
 • EXWBJ00R
 • EXBJ000
 • EXWBJ000
 • EXWBJ00R 
BRACKETS AND ADAPTERS FOR EXPLOSION PROOF SYSTEMS OF EX
SERIES
 پایه دوربین مدرابسته
 اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته
 • WBCAA
 • WBCLA
 • WBCD
 • WBCV
CAMERA BRACKETS   پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته Wall/ ceiling camera bracket
190mm(HEB, HEK, HOV, HPV)
 
WBCV19A پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته Wall/ ceiling camera bracket
140mm
 
WBCV14A پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته Wall/ ceiling camera bracket
80mm
 
WBCV8A پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته 50mm Extension for WBCD and WBCV brackets WBCP5A پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته
 • NXWBS1
 • NXWBL
 • NXWBPTH1
 • NXFWBT
 • NXCOL
 • NXCW
BRACKETS AND ADAPTERS FOR STAINLESS STEEL PRODUCTS پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته
 • MHXWBS
 • MHXWFWCA
 • NXFWBT
 • MHXWFWCA-NXFWBT
 • MPXCOL
 • MPXCW
BRACKETS AND ADAPTERS FOR MAXIMUS MHX AND MAXIMUS MHXT پایه دوربین مدرابسته
اطلاعات فنی پایه دوربین مداربسته
 • MPXCOL
 • MPXCW
 • MPXWBA
 • MPXWBTA
BRACKETS AND ADAPTERS FOR MAXIMUS MPX AND MPXT پایه دوربین مدرابسته

 

تگ های راهنما:

فروش پایه دوربین مداربسته قیمت bracket دوربین مداربسته پایه دیواری دوربین مداربسته لیست قیمت پایه های videotec ویدئوتک

اشتراک در خبرنامه

ارتباط با ما

نشانی: تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان قائم‌مقام، خیابان گلریز، شماره 2، واحد 8
تلفن: 22276534-021   22255495-021     info 'at' sahba-co 'dot' com